แจ้งให้ทราบ
- บุคลากรรหัส เฉพาะตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นไป ให้ทดลองเข้าใช้งานในวันที่ 22 ธค 60
- ส่วนบุคลากรท่านอื่นที่ลืมรหัสเข้าใช้งาน ติดต่อที่ห้อง 110

***เรื่องสำคัญและเร่งด่วน :เรียนอาจารย์ผุ้สอนทุกท่าน ช่วยกรุณาตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษาในวิชาที่ท่านสอน นักศึกษาที่ค้างชำระ /นักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อที่ห้องทะเบียน ด่วน ด้วยครับ

Welcome Vuteacher