ผลการตอบแบบสำรวจได้รับวัคซีนของประชากรภายในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

แสดงรายละเอียดการฉีดวัคซีนทั้งหมด

ผู้ฉีดวัคซีนทั้งหมด

1,391

นักศึกษา

1185 | 48.8% ของนักศึกษาทั้งหมด

อาจารย์/บุคลากร

206 | 53.1% ของอาจารย์/บุคลากรทั้งหมด

รายชื่อนักศึกษาฉีดวัคซีน


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ สาขา จำนวนเข็ม วันที่/เวลา

รายชื่อ อาจารย์/บุคลากร ฉีดวัคซีน


ลำดับ รหัสบุคลากร ชื่อ-สกุล คณะ จำนวนเข็ม วันที่/เวลา
10 อันดับ การตอบแบบสำรวจฉีดวัคซีนของนักศึกษาแต่คณะ (จำนวนมากไปน้อย)
อันดับ คณะ จำนวน
กราฟจำนวนเปอร์เซ็นต์การตอบแบบสำรวจฉีดวัคซีนของนักศึกษาแต่คณะ(10 อันดับ)
จำนวนการฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม
ฉีดแล้ว จำนวน/คน
กราฟจำนวนเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคแต่ละเข็ม
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนแยกตามคณะ
คณะ ฉีด 1 เข็ม ฉีด 2 เข็ม ฉีด 3 เข็ม รวม
จำนวนการได้รับวัคซีน(นักศึกษาทั้งหมด)
ลำดับเข็ม จำนวน/คน
กราฟจำนวนเปอร์เซ็นต์การได้รับฉีดวัค
10 อันดับ ยี่ห้อวัคซีนที่ฉีด (จำนวนมากไปน้อย)
อันดับ ยี่ห้อวัคซีน จำนวน
กราฟจำนวนเปอร์เซ็นต์ยี่ห้อวัคซีนที่ฉีด(10 อันดับ)